Bezpieczeństwo to złożony proces.
My potrafimy sprawnie kierować
tym procesem.

Pierwsza pomoc

Pierwsza Pomoc Kurs Instruktorski

Czas trwania szkolenia: 24 godziny

akademia_logo_m.jpg

Kurs Instruktorski

Akademii Pierwszej Pomocy zNamiBezpiecznie.pl

dla Pracowników Służby BHP

 

 

Najbliższy termin: 21-22.03.2015 (zgłoszenia do 13.03.2015)

Miejsce: Częstochowa, ul. Wały Dwernickiego 117/121

Organizator: Security Training and Consulting Sp. z o.o. właściciel marki “Akademia Pierwszej Pomocy zNamiBezpiecznie.pl”

 


 

Warunki uczestnictwa:

 • posiadanie tytułu zawodowego co najmniej Starszy Inspektor ds. BHP

Grupa kursowa – min. 8 osób - max. 24 osoby

Grupy ćwiczeniowe – max. - 8 osób

Zgłoszenia: w terminie do dnia 13 marca 2015 na adres mailowy koordynatora projektu: daniel.kuligowski@stac.pl

Koszt: 790 zł/os. (członkowie OSPSBHP rabat 200 zł)

 

Uczestnicy w ramach zajęć mają zapewnione:

 • sprzęt multimedialny – komputer przenośny, projektor multimedialny, wskaźnik laserowy,
 • materiały dydaktyczne - fantomy BLS, środki opatrunkowe
 • materiały biurowe
 • przerwy kawowe (kawa, herbata, woda, przekąski)
 • przerwy obiadowe (dwa zestawy obiadowe – zupa, drugie danie)

Uczestnicy na zakończenie szkolenia otrzymują:

 • zaświadczenie o ukończenia szkolenia „Pierwsza Pomoc w Stanach Zagrożenia Życia”
 • zaświadczenie o ukończenia kursu Instruktorskiego Akademii Pierwszej Pomocy zNamiBezpiecznie.pl
 • skrypt „Pierwsza Pomoc, jakie to Proste”
 • kartę ICE,
 • instrukcję udzielania pierwszej pomocy – wersja osobista
 • podstawowy zestaw ratowniczy – mini apteczka
 • pendrive z pakietem materiałów multimedialnych (film, instrukcje pierwszej pomocy, indywidualne filmy z zapisem prowadzonych przez siebie zajęć)

 

 

Przed przystąpieniem do kursu uczestnicy zapoznają się z:

      1. Kursami e-learningowymi APP:

         a) Pierwsza Pomoc w Stanach Zagrożenia Życia,

         b) Pierwsza Pomoc w Stanach Zagrożenia Życia u Dzieci,

      2. Instrukcjami udzielania pierwszej pomocy, zamieszczonymi na portalu zNamiBezpiecznie.pl


Koordynator:

Daniel Kuligowski

Security Training and Consulting Sp. z o.o.

Wały Dwernickiego 117/121/P212

42-200 Częstochowa

M: +48 604 464 993 E: Daniel.Kuligowski@STaC.pl

W: STaC.pl    zNamiBezpiecznie.pl   AkademiaPierwszejPomocy.pl    AkademiaBHP.pl
Program Kursu:

I dzień:

8.00 – 8.45

Rejestracja Uczestników

weryfikacja danych uczestników, dokumenty finansowe, uzupełnienie listy obecności, wydawanie materiałów szkoleniowych

8.45 – 12.00  

Kurs Pierwsza Pomoc w Stanach Zagrożenia Życia

12.00 – 12.45

Akademia Pierwszej Pomocy zNamiBezpiecznie.pl - wykład

idea projektu, struktura firmy, zasady współpracy, programy szkoleń, wymagania prawne i organizacyjne APP, warunki ukończenia kursu

12.45-13.30

Pierwsza pomoc, a ratownictwo - wykład

podstawy prawne oraz sztuka przekazywania wiedzy uproszczonej – jak sprawić, żeby osoby nie związane zawodowo z ratownictwem rozumiały co do nich mówimy

13.30-14.15

Przerwa obiadowa

14.15-15.45

Dydaktyka i metodyka prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy – wykład

prowadzenie wykładu/prezentacji, struktura zajęć, komunikacja interpersonalna, język ciała, pytania uczestników

15.45-16.00

Przerwa kawowa

16.00-18.15

Warsztaty - prowadzenie wykładu/prezentacji

ćwiczenia w grupach

18.15-18.30

Podsumowanie pierwszego dnia kursu instruktorskiego – sesja coachingowa

18.30-19.00

Indywidualne sesje coachingowe


II dzień:

8.00 – 8.45

Ocena wiedzy i umiejętności kursantów - wykład

przekazywanie informacji zwrotnej, przeprowadzanie egzaminów teoretycznych i praktycznych

8.45 - 9.30

Trudni kursanci - wykład

specyficzne zachowania uczestników szkolenia, metody pracy z trudnym kursantem

9.30 – 9.45

Przerwa kawowa

9.45-10.30

Dydaktyka i metodyka prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy – zajęcia praktyczne

prowadzenie pokazów i ćwiczeń, struktura zajęć, komunikacja interpersonalna, język ciała, pytania uczestników

10.30-12.00

Warsztaty – prowadzenie zajęć praktycznych "Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym – pozycja bezpieczna"

ćwiczenia w grupach

12.00-12.45

Przerwa obiadowa

12.45-15.00

Warsztaty – prowadzenie zajęć praktycznych "Podstawowe zabiegi resuscytacyjne"

ćwiczenia w grupach

15.00-15.15

Przerwa kawowa

15.15-16.00

Aspekty organizacyjne szkoleń z pierwszej pomocy – wykład

niezbędny sprzęt dydaktyczny i multimedialny, materiały i pomoce dydaktyczne

16.00 – 16.15

Podsumowanie drugiego dnia kursu instruktorskiego – sesja coachingowa

16.15-16.45

Indywidualne sesje coachingowe

16.45-17.00

Zakończenie kursu instruktorskiego Akademii Pierwszej Pomocy zNamiBezpiecznie.pl

 

Formularz Zgłoszenia Uczestnika

PDF DOC

 


Terminy Kursu Instruktorskiego Akademii Pierwszej Pomocy zNamiBezpiecznie.pl

dla Pracowników Służby BHP w 2015 roku:

1. 25-26.04.2015 (zgłoszenia do 17.04)

2. 20-21.06.2015 (zgłoszenia do 12.06)

3. 19-20.09.2015 (zgłoszenia do 11.09)

4. 21-22.11.2015 (zgłoszenia do 13.11)