Bezpieczeństwo to złożony proces.
My potrafimy sprawnie kierować
tym procesem.

Szkolenia tradycyjne

Pierwsza pomoc

Czas trwania szkolenia: od 4 godzin

Mówiąc o pierwszej pomocy, mamy na myśli zespół czynności wykonywanych w razie nagłego urazu lub ataku choroby, który ma na celu ochronę życia i zdrowia poszkodowanego oraz minimalizuje niekorzystne następstwa, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

W Polsce obowiązek udzielania pomocy reguluje prawo, a konsekwencje prawne za zaniechanie takiej pomocy przewiduje art. 162 Kodeksy Karnego:

§ 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.

Szkolenie w pełni zapewnia wymagane w Kodeksie Pracy kwalifikacje w zakresie pierwszej pomocy i spełnia wszelkie kryteria stawiane tego rodzaju szkoleniom.
Dzięki praktycznym ćwiczeniom uczestnicy nabywają niezbędną wiedzę konieczną w przypadku udzielania pierwszej pomocy a jednocześnie pewność, że potrafią ratować zdrowie i życie.

Profesjonalne szkolenia pierwszej pomocy dla osób prywatnych, grup zorganizowanych, firm oraz instytucji.

  • Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm
  • Szkolenia z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych
  • Szkolenia z pierwszej pomocy
  • Szkolenia z pierwszej pomocy u dzieci
  • Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP)

Oferujemy autorskie programy szkoleń, zaakceptowane przez Ministerstwo Zdrowia, które przygotowują kursantów praktycznie i teoretycznie do udzielenia pomocy w najczęstszych stanach zagrożenia życia u osób dorosłych i dzieci. Kierując się naszym doświadczeniem zawodowym wiemy, że kilka prostych czynności wykonanych niezwłocznie przez świadków zdarzenia przed przybyciem pogotowia może uratować ludzkie życie. Schematy Basic Life Support i Automated External Defibrillation, które przyswajają nasi kursanci są opracowane przez instruktorów na podstawie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji.

Zajęcia zawierają pokazy i wykłady, filmy i prezentacje multimedialne oraz kilka godzin ćwiczeń praktycznych m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową na fantomach. Kurs kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym, dzięki czemu uczestnicy ugruntowują swoją wiedzę oraz mają możliwość sprawdzenia się w pozorowanych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia.