Bezpieczeństwo to złożony proces.
My potrafimy sprawnie kierować
tym procesem.

Szkolenia tradycyjne

Ochrona przeciwpożarowa

Czas trwania szkolenia: od 3 godzin

Nasza kadra posiada uprawniania wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej zgodne z Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Program naszego szkolenia:

1. podstawowe przepisy,
2. podstawowe pojęcia,
3. zjawiska towarzyszące spalaniu
4. rodzaje pożarów,
5. trójkąt spalania
6. podział materiałów,
7. wymiana ciepła w środowisku pożaru,
8. strefowy model pożaru,
9. strefa spalania,
10. strefa konwekcyjna,
11. strefa zadymienia,
12. strefa oddziaływania cieplnego,
13. fazy rozwoju pożaru,
14. wybuch, eksplozja,
15. działania gaśnicze,
16. przyczyny pożarów,
17. grupy pożarów,
18. środki gaśnicze
19. znaki ochrony p. poż.,
20. podręczny sprzęt gaśniczy,
21. gaszenie palącej się osoby,
22. hydrant,
23. podział gaśnic,
24. małe agregaty gaśnicze,
25. zasady gaszenia pożarów,
26. urządzenia przeciwpożarowe,
27. podział budynków,
28. klasy odporności pożarowej,
29. ewakuacja,
30. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.