Bezpieczeństwo to złożony proces.
My potrafimy sprawnie kierować
tym procesem.

Szkolenia e-learningowe

E-learning z pierwszej pomocy

Krótkie wideo/komputerowe kursy samokształcące, z minimalnym udziałem instruktora lub bez niego, w połączeniu z ćwiczeniami praktycznymi należy uważać za efektywną alternatywę dla kursów podstawowych zabiegów resuscytacyjnych (BLS/AED) prowadzonych przez instruktorów.

Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji – 10.2010 r.

Szkolenie "Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia" jest pierwszym szkoleniem e-learningowym z naszego  autorskiego cyklu "Pierwsza pomoc, jakie to proste"

Program szkolenia:

 1. motywacja do czynności ratowniczych,
 2. aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy,
 3. psychologiczne aspekty pierwszej pomocy, postępowanie z tłumem,
 4. bezpieczeństwo na miejscu wypadku,
 5. elementy anatomii i fizjologii człowieka - triada przeżycia,
 6. łańcuch ratunkowy, łańcuch przeżycia,
 7. wzywanie pomocy,
 8. ocena stanu poszkodowanego,
 9. omdlenie,
 10. poszkodowany nieprzytomny, pozycja bezpieczna,
 11. zadławieni u dorosłych i u dzieci,
 12. podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych i u dzieci, /BLS/,
 13. wstrząs,
 14. rany i krwotoki,
 15. zawał mięśnia sercowego, cukrzyca, atak drgawek, duszności, udar mózgu,
 16. apteczka pierwszej pomocy,

Licencję na to szkolenie kupiła od nas między innymi firma P4 operator telekomunikacyjny właściciel marki "PLAY"


Darmowa próbka tego szkolenia znajduje się pod linkiem: Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia

Kontakt dla osób zainteresowanych pełnym szkoleniem, zaświadczeniem z odbytego szkolenia oraz ofertą na dedykowane szkolenie e-learningowe z pierwszej pomocy lub wykupieniem licencji na to szkolenie: biuro(at)stac.pl

Szkolenie to jest idealną formą dla mobilnych przedstawicieli handlowych, kierowców pracujących w spedycji lub transporcie zarówno krajom jak i zagranicznym jak  i dla kurierów. Szkolenie pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia w formie e-learningu jest również doskonała formą przypomnienia wiedzy dla osób  wyznaczonych przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy w zakładzie pracy /podstawa prawna Kodeks Pracy art. 207(1) § 1 ust. 3 pkt b) oraz art. 209(1) § 1 ust. 2 pkt a)/.