Bezpieczeństwo to złożony proces.
My potrafimy sprawnie kierować
tym procesem.

Szkolenia e-learningowe

E-learning z ochrony przeciwpożarowej

Szkolenie e-learningowe "Zwalczanie pożarów i ewakuacja" jest bardzo dobrym wprowadzeniem do zagadnień ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy. Jest ono również bardzo dobrym przypomnieniem wiedzy dla osób wyznaczonych przez pracodawcę do zwalczania pożarów i prowadzenia ewakuacji pracowników /podstawa prawna Kodeks Pracy art. 207(1) § 1 ust. 3 pkt b) oraz art. 209(1) § 1 ust. 2 pkt b)/.

Program szkolenia obejmuje:

 1. podstawowe przepisy,
 2. podstawowe pojęcia,
 3. zjawiska towarzyszące spalaniu,
 4. rodzaje pożarów,
 5. trójkąt spalania,
 6. podział materiałów,
 7. wymiana ciepła w środowisku pożaru,
 8. strefowy model pożaru,
 9. strefa spalania,
 10. strefa konwekcyjna,
 11. strefa zadymienia,
 12. strefa oddziaływania cieplnego,
 13. fazy rozwoju pożaru,
 14. wybuch, eksplozja,
 15. działania gaśnicze
 16. przyczyny pożarów,
 17. grupy pożarów,
 18. środki gaśnicze
 19. znaki ochrony p. poż.,
 20. podręczny sprzęt gaśniczy,
 21. gaszenie palącej się osoby,
 22. hydrant,
 23. podział gaśnic,
 24. małe agregaty gaśnicze,
 25. zasady gaszenia pożarów,
 26. urządzenia przeciwpożarowe,
 27. podział budynków,
 28. klasy odporności pożarowej,
 29. ewakuacja,
 30. instrukcja bezpieczeństwa pożarowego.


Darmową próbkę szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej można zobaczyć pod likiem: Ochrona przeciwpożarowa i ewakuacja.

Kontakt dla osób zainteresowanych pełnym dostępem do tego szkolenia, zaświadczeniem po zdanym egzaminie kończącym szkolenie Zwalczanie  pożarów i ewakuacja osób w zakładzie pracy  lub dostępem do innych naszych szkoleń elearningowych: biuro(at)stac.pl