Bezpieczeństwo to złożony proces.
My potrafimy sprawnie kierować tym procesem.
Szkolenia tradycyjne

Szkolenia tradycyjne zapewniają komfort bezpośredniego kontaktu z prowadzącym. Są szczególnie cenione przez uczestników, którzy nie obcują na co dzień z nowoczesnymi technologiami przekazu. Tego rodzaju szkolenia mają zastosowanie szczególnie tam, gdzie wykonanie pewnych manualnych czynności (instruktażu/ćwiczenia) może być przeprowadzone pod okiem instruktora.

pełna lista szkoleń...    
Szkolenia e-learningowe

Dają możliwość podjęcia nauki bez względu na miejsce zamieszkania. Są zazwyczaj tańsze, nie wymagają kosztownego przemieszczania się i pozwalają dostosować się do zasobów czasowych kursanta.

Dzięki temu, że zainteresowany nie jest ograniczony lokalizacją uzyskuje dostęp do większego wachlarza wyboru szkoleń.

pełna lista szkoleń...    
Konferencje

Konferencja spotkanie branżowe poświęcone wymianie informacji i omawianiu zagadnień związanych z działalnością oraz zarządzaniem przedsiębiorstwami. Miejscem przeprowadzania jej są wyspecjalizowane centra, oferujące usługi hotelowe, konferencyjne i rekreacyjne (np. spa).

W konferencjach w odróżnieniu do szkoleń bierze udział więcej uczestników - najczęściej ok. 100 do 150 osób.

pełna lista szkoleń...    
Webinary

Innowacyjne szkolenie pozwalające na dwustronną komunikację pomiędzy trenerem i uczestnikami przez Internet. Założeniem webinaru jest możliwie bliskie odwzorowania spotkania „na żywo” w czasie szkolenia. Webinary są znacz­nie krótsze niż tradycyjne szkolenia, trwają od kilkudziesięciu minut do dwóch godzin.

pełna lista szkoleń...    
Security Training and Consulting

Firma powstała w roku 2009 z inicjatywy właścicieli oraz trenerów firm szkoleniowo - doradczych działających w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dzięki tej inicjatywie, udało nam się połączyć wiedzę i doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin bezpieczeństwa, czego efektem jest możliwość dostarczenia i wdrożenia kompleksowych rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo w Firmie/Instytucji.

Nasi eksperci to specjaliści ds. bhp rzeczoznawcy, biegli sądowi, oficerowi straży pożarnej oraz policji, ratownicy medyczni, lekarze, instruktorzy pierwszej pomocy oraz oficerowie niemal wszystkich służb mundurowych występujących w Polsce. Bogate doświadczenie naszych trenerów i konsultantów zostało zdobyte podczas szkoleń oraz procesu doradztwa w firmach o różnym profilu działalności (handel, usługi, edukacja, produkcja, budownictwo), począwszy od firm świadczących standardowe usługi, a kończąc na firmach związanych z przemysłem ciężkim. Wśród instytucji, z którymi współpracujemy można znaleźć m.in. takie firmy jak: TRW Polska, P4 (właściciel marki PLAY), Cemex, Grupa Zarmen, SITA, Makarony Polskie, Delicpol, Brentag, Astaldi, G & G (marka Terranova), Mostostal Zabrze Zakład Produkcyjny Częstochowa oraz wiele firm rodzinnych i lokalnych.

Nasze pełne portfolio znajdziesz na www.stac.pl/zaufali-nam


dowiedz się więcej...